Χρηστάκης Κωστής

Χρηστάκης Κωστής

Ο Κωστής Χρηστάκης είναι ένας λαμπρός επιστήμονας που έχει προσφέρει με την επιστημονική του έρευνα στην πιο βαθιά κατανόηση του Μινωικού πολιτισμού, καθώς πολλές δημοσιεύσεις του σχετίζονται με την κοινωνικοπολιτική πολυπλοκότητα στη Νεοανακτορική Κρήτη, την πολιτική της αποθήκευσης του παλατιού, την ιστορία και το εμπόριο στην Κρήτη, από την Προϊστορία μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά και την μινωική διατροφή και γαστρονομία.

Σπούδασε κλασική αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης (La Sapienza) και έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (PhD) στο Πανεπιστήμιο του Bristol. Δίδαξε στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου και, σήμερα, κατέχει τη θέση του Επιμελητή (curator) της Βρετανικής Σχολής Αθηνών στην Κνωσό. Διευθύνει μαζί με τον Δρ. Γ. Ρεθεμιάτακη το ανασκαφικό και ερευνητικό πρόγραμμα στο Γαλατά Πεδιάδος, Ηρακλείου Κρήτης για το οποίο έχουν δημοσιεύσει σχετικά επιστημονικά άρθρα και συμμετέχει σε αρκετά διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης της Κρήτης κατά την εποχή του Χαλκού, αρχαιολογίας του νοικοκυριού, παραγωγή και διακίνηση κεραμικής, διατροφική οικονομία, μουσειακή εκπαίδευση, χαρτογραφία και μελέτη αρχείων της Ενετικής και Οθωμανικής περιόδου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα, καθώς και τέσσερεις μονογραφίες.

Αυτοτελείς Δημοσιεύσεις:

- Christakis, K. S. 2014. The Sanctuary of Hermes and Aphrodite at Syme Viannou V. ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΡΑΜΕΩΝ. Potters’ marks from Syme and other sites of Bronze Age Crete (Library of the Archaeological Society at Athens no. 293), Athens: Archaeological Society at Athens.

- Christakis, K. S. 2008. The Politics of Storage: Storage and Sociopolitical Complexity in Neopalatial Crete (Prehistoric Monographs 25) Philadelphia, Pennsylvania: INSTAP Academic Press.

- Christakis, K. S. 2008. Κρητών επιχειρείν. History and Trade in Crete from Prehistory to the beginning of the 20th century, Heraklion: Chamber of Heraklion.

- Christakis, K. S. 2005. Cretan Bronze Age Pithoi: Traditions and Trends in the Production and Consumption of Storage Containers in Bronze Age Crete (Prehistoric Monographs 18) Philadelphia, Pennsylvania: INSTAP Academic Press.

Άρθρα:

- Christakis, K. S. 2016. “From potter’s marks to the potter who marks” in M. Mina, S. Triandaphyllou and Y. Papadatos (eds), An Archaeology of Prehistoric bodies and Embodied Identities in the Eastern Mediterranean, Oxford, 136-44. (not yet published).

- Christakis, K. S. 2014. “Communal storage in Bronze Age Crete: re-assessing testimonies” Κρητικά Χρονικά ΛΔ, 201-218.

- Christakis, K. S. 2013. “The Syme sanctuary in the transition from the Protopalatial to the early Νeoapalatial period: the evidence of the pottery” in C. Macdonald and C. Knappett (eds), Intermezzo: Intermediacy and Regeneration in Middle Minoan III Crete Villa Ariadne, Knossos, 3-5 July 2008 (British School at Athens Studies 21), London, 169-177.

- Christakis, K. S. 2012. “Petras, Siteia: political, economic and ideological trajectories of a polity” in M. Tsipopoulou (ed.), Petras, Siteia. 25 Years of Excavations and Studies (Monοgraphs of the Danish Institute at Athens 16), Athens, 205-215.

- Christakis, K. S. 2011. “The implications of archaeological deposit formation processes in the study of the domestic sector of Late Minoan IB society” in K. Glowacki and Natalia Vogeikoff-Brogan (eds), The Archaeology of Houses and Households in Ancient Crete from the Neolithic Period through the Roman Era (Hesperia Supplementary Volume 44), Athens, 213-217.

- Christakis, K. S. 2011. “Redistribution and political economies in Bronze Age Crete” in FORUM Redistribution in Aegean Palatial Societies AJA 115, 197-205.

- Christakis, K. S. 2010. “Wine offering to the Central Palace Sanctuary at Knossos: the evidence from KN Zb 27” in O. Krzyszkowska (ed.), Cretan Offerings: Essays in Honour of P. M. Warren (British School at Athens Studies 18), London, 49-55.

- Rethemiotakis, G. and K. Christakis. 2013. “The Middle Minoan III period at Galatas: pottery deposits and historical implications” in C. Macdonald and C. Knappett (eds), Intermezzo: Intermediacy and Regeneration in Middle Minoan III Crete Villa Ariadne, Knossos, 3-5 July 2008 (British School at Athens Studies 21), London, 93-105.

- Christakis, K. S. and G. Rethemiotakis. 2011. “Identifying household activities: the case of House 2 at Galatas Pediada, Crete” in K. Glowacki and Natalia Vogeikoff-Brogan (eds), The Archaeology of Houses and Households in Ancient Crete from the Neolithic Period through the Roman Era (Hesperia Supplementary Volume  44), 177-184.

- Rethemiotakis, G. and K. S. Christakis. 2011. “Το ανάκτορο και η πόλη στον Γαλατά Πεδιάδος: άξονες και τακτικές επικοινωνίας” Proceedings of the 10th International Cretological Congress, Α2, 233-249.

- Rethemiotakis, G. and K. S. Christakis. 2011. “LM I Pottery Groups from the Palace and the Town of Galatas, Pediada” in T. Brogan and E. Hallager (eds), LM IB Pottery: Examining new evidence for relative chronology and regional differences (Monographs of the Danish Institute at Athens 11), Athens, 205-227.

- Rethemiotakis, G. and K. S. Christakis. 2011. “Power strategies and cultural idiosyncrasies: an assessment of the current evidence from the Protopalatial settlement at Galatas, Pediada” SMEA 53, 195-218.